Vítejte na portále sKarta – karty sociálních systémů MPSV ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky přešlo v roce 2012 na zcela nový systém výplaty a administrace nepojistných sociálních dávek a dávek v oblasti státní politiky zaměstnanosti. Představujeme vám zcela novou kartu sociálních systémů – sKartu – vaší novou peněženku! Jejím prostřednictvím budete od státu dostávat sociální dávky. Co všechno sKarta umí a k čemu ji můžete používat, o tom se dozvíte tady.
PROJEKT SKARTA UKONČEN – DŮLEŽITÉ INFORMACE K UKONČENÍ KARTY SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ ZDE, NEBO NA SKARTA@MPSVCR.CZ A SKONTAKT@SKARTA.CZ

DOMÉNA SKARTA.CZ NA PRODEJ – VÍCE INFORMACÍ ZDE, NEBO NA SKARTA@MPSVCR.CZ A SKONTAKT@SKARTA.CZ

Jak sKarta vypadá?

Logo banky, která kartu vydala

Logo karty

Šipka:

směr, kterým se karta vkládá do bankomatu

Číslo karty: 16místné číslo

Čip:

obsahuje údaje o kartě

 

 

 

Jméno držitele

Platnost karty od – do

Logo kartové asociace:

Podpisový proužek

Kontakty

ve tvaru měsíc/rok

kartu můžete použít

 

 

 

na všech místech

 

 

 

 

 

 

 

označených tímto logem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnetický proužek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikační číslo:

16místné číslo sloužící

k jednoznačné identifikaci v systému Úřadu práce ČR a pro přihlášení na účet prostřednictvím www.skarta.cz

Speciální karta slouží zároveň i jako průkaz osoby zdravotně postižené. Proto je na ní označen druh průkazu, případně i symbol zdravotního postižení, např. neslyšící, nevidomý atd. Karta je vybavena fotografií držitele a na zadní straně je uvedeno datum jeho narození.

Funkce karty

1  Platební

Prostřednictvím karty si můžete vybrat peníze z bankomatu nebo zaplatit kartou v obchodě.

2  Identifikační

Kartu budete potřebovat k identifikaci na úřadech práce. Speciální karta současně slouží jako průkaz osoby zdravotně postižené.

3  Autentizační

Tato funkce vám v budoucnu umožní vyřizovat své záležitosti s úřady veřejné správy z domova.

Než začnete kartu používat

Podepište si kartu

Podepište se (ne hůlkovým písmem)

do podpisového proužku na zadní straně karty. Použijte k tomu pero, fix nebo popisovač, které se nerozmazávají.

Aktivujte kartu

Před prvním použitím je třeba kartu aktivovat v libovolném bankomatu České spořitelny. Informaci, zda jste kartu dostali již aktivovanou, nebo ne, najdete na nosiči karty, na kterém byla nalepena. Rovněž je zde přiložen návod, jak aktivaci provést. Po vložení své karty do bankomatu zadejte PIN a v nabídce zvolte AKTIVACE KARTY. Po aktivaci je karta ihned funkční a můžete ji začít používat. S platební funkcí zároveň aktivujete i funkci autentizační.

HLAVNÍ MENU

VYBERTE SI Z NABÍDKY

ZŮSTATEK

VÝBĚR

HOTOVOSTI

DOBÍJENÍ

OSOBNÍ MENU

ZMĚNA PINU

 

PŘÍKAZY

AKTIVACE

K ÚHRADĚ

KARTY

3

Co je to PIN

Použití karty

Bankomat nebo platební terminál po vás bude požadovat PIN pokaždé, když budete vybírat peníze nebo platit nákupy.

Jsou to 4 čísla, která potřebujete znát, abyste mohli s sKartou vybírat peníze z bankomatu nebo platit v obchodě.

PIN je určen pouze vám, nepište ho na kartu ani na nic jiného, co nosíte společně s sKartou. Nikomu PIN neří- kejte, a to ani pokladním v obchodech. Zadáváte ho vždy jen přes klávesnici v bankomatu nebo na platebním zařízení u pokladny v obchodě.

Co se stane, pokud chybně zadám PIN?

Pokud zadáte PIN chybně, karta zablokována nebude. Jakmile zadáte správný PIN, budete moci kartu opět použít.

Změna PIN

Jestli vám přidělený PIN nevyhovuje, můžete si ho za cenu dle sazebníku změnit v bankomatu České spořitelny. Jako nový PIN nezadávejte čtyři stejná čísla, data narození nebo jiná čísla, která se dají jednoduše zjistit. Abyste věděli, že změna proběhla v pořádku, vytiskne vám banko- mat stvrzenku. Z bezpečnostních důvodů na ní není uveden nový PIN, proto si ho při zadávání dobře zapamatujte. Nový PIN funguje okamžitě.

Zjistíte, že používat sKartu je pohodlné. Peníze máte stále k dispozici kdekoli

a kdykoli. Využijete ji k výběrům hotovosti i k placení nákupů v obchodech. Prostřed- nictvím sKarty si můžete nastavit příkaz k úhradě (platbu) a poslat peníze na svůj účet nebo např. hradit účty za elektřinu.

V bankomatech České spořitelny

provedete samotnou aktivaci karty, vyberete peníze,

zjistíte zůstatek na platebním účtu,

změníte PIN, pokud vám stávající nevyhovuje,

můžete zadat/zrušit jednorázové a trvalé příkazy (domácí a trvalé platby),

můžete dobít kredit mobilního telefonu.

V ostatních bankomatech

vyberete peníze,

zjistíte zůstatek na účtu.

V obchodech

kartou zaplatíte za nákup,

můžete si vybrat hotovost, tzv. Cash Back (pokud obchod službu nabízí – více na str. 8).

V bankách a směnárnách označených

logem Maestro

V některých pobočkách s elektronic- kým platebním terminálem si můžete prostřednictvím sKarty vybrat hotovost na přepážce. Tato

služba se nazývá Cash Advance.

sKarta má také některá omezení:

můžete ji používat pouze v České republice,

nelze s ní posílat peníze na zahraniční účty,

nemůžete s ní platit na internetu, nelze na ni vkládat hotovost,

peníze nelze vybrat na přepážce České spořitelny,

karta nemá žádné limity, lze ji používat jen do výše zůstatku na účtu,

v případě čerpání účelových dávek (příspěvek na živobytí a mimořádná okamžitá pomoc) nebudou povoleny nákupy ve vybraných obchodech; bližší informace obdržíte na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR.

Kolik za používání karty zaplatíte:

nákupy v obchodech zdarma,

1 výběr hotovosti v bankomatu České spořitelny nebo 1 bezhotovostní převod ke každé dávce zdarma,

každý další výběr z bankomatu České spořitelny 6 Kč,

výběr z bankomatu jiné banky 40 Kč,

výběr hotovosti při platbě kartou v obchodě, tzv. Cash Back, 6 Kč,

výběr hotovosti prostřednictvím sKarty na přepážkách bank a směnáren, tzv. Cash Advance, 40 Kč,

dotaz na zůstatek v bankomatu České spořitelny nebo prostřednictvím www.skarta.cz zdarma,

dotaz na zůstatek v bankomatu jiné banky 20 Kč.

Podrobnější informace získáte v Sazebníku České spořitelny pro sKartu.

Výběry hotovosti z bankomatu

Peníze je možné vybrat nejen pomocí bankomatu České spořitelny, ale i jiných bank. Výběr je pak ale zpoplatněn cenou dle sazebníku.

Na www.skarta.cz najdete vyhledávač bankomatů České spořitelny.

Bankomat je užitečný pomocník:

vydá vám peníze, kdykoliv je budete potřebovat,

dozvíte se v něm, kolik peněz vám na účtu ještě zbývá.

Bankomat České spořitelny poznáte podle loga České spořitelny.

Jak vybrat peníze

z bankomatu:

1 Vložte kartu do bankomatu České spořitelny.

2 Vyberte si jazyk.

ZVOLTE SI JAZYK TRANSAKCE

STISKEM PŘÍSLUŠNÉ KLÁVESY

<–––ČEŠTINA ENGLISH–––>

<–––DEUTSCH ITALIANO–––>

3 Zakryjte rukou klávesnici a vyťukejte PIN. Potvrďte jej tlačítkem VSTUP.

ZADEJTE VÁŠ

PIN

A STISKNĚTE VSTUP

4 Stiskněte tlačítko VÝBĚR HOTOVOSTI.

HLAVNÍ MENU

VYBERTE SI Z NABÍDKY

ZŮSTATEK

VÝBĚR

HOTOVOSTI

DOBÍJENÍ

OSOBNÍ MENU

ZMĚNA PINU

 

PŘÍKAZY

aktivace

K ÚHRADĚ

karty

5 Poté zvolte částku: nejméně si můžete vybrat 200 Kč. Bankomat vám neumí vydat peníze přesně na korunu, ale pouze částky po 200korunách.

 

VÝBĚR HOTOVOSTI

 

ZVOLTE ČÁSTKU

2OO KČ

2OOO KČ

6OO KČ

3OOO KČ

1OOO KČ

4OOO KČ

ZPĚT

JINÁ ČÁSTKA

6 Bankomat se vás zeptá, jestli chcete stvrzenku s potvrzením, kolik peněz jste si vybrali. Zmáčkněte příslušné tlačítko.

přejete si stvrzenku?

ANO–––>

NE–––>

7 Vezměte si zpátky svou sKartu

i vydané peníze.

odeberte si prosím

svou kartu

děkujeme, že využíváte

našich služeb

česká spořitelna, a.s.

Příklad

Na účtu máte 5 325 Kč. Bankomat ale neumí vydat přesně 5 325 Kč, dokáže vám dát pouze bankovky v hodnotě 200 Kč, 1 000 Kč nebo 2 000 Kč. Můžete si tedy vybrat 200, 600, 1 000 nebo až do 5 200 Kč. Nemůžete dostat 100 Kč, 125 Kč, 250 Kč nebo třeba 489 Kč.

Platby

v obchodech

Kartou zaplatíte ve všech obchodech, které jsou označeny stejným logem (Maestro) jako vaše karta. Po celé republice je jich přes 59 tisíc.

Zaplatit můžete jakékoliv nákupy

od potravin přes oblečení, drogerii, léky nebo benzin až po služby, ale musíte mít na účtu potřebné množství peněz. Nemůžete tedy nakupovat za víc, než máte na účtu. Za platby kartou vám nejsou účtovány žádné poplatky.

Postup:

1 Kartu předložíte na pokladně nebo ji sami vložíte do terminálu, tj. zařízení, které je k tomu určené a umístěné blízko u pokladny.

2 Pokladní vás vyzve k zadání PIN.

3 Počkejte si na kopii dokladu o zaplacení. Je to váš doklad pro případnou reklamaci.

Při platbách kartou v obchodech si můžete také vybrat peníze (tzv. Cash Back). Při placení nákupu kartou alespoň za 300 Kč můžete zároveň požádat pokladní o hotovost až 1 500 Kč. Do této výše si můžete zvolit libovolnou částku, tedy i takovou, jež vám umožní vybrat zbylé peníze, které již bankomat neumí vydat (částky menší než 200 Kč). Obchody, které nabízejí Cash Back, jsou označeny touto samolepkou:

Příkazy k úhradě (platby)

Prostřednictvím sKarty si můžete nastavit příkaz k úhradě (platbu) a poslat peníze na svůj účet nebo zaplatit například nájem, elektřinu a jiné poplatky v České republice.

Příkaz k úhradě (platbu) můžete nastavit jako:

jednorázový (domácí platba) nebo

trvalý (trvalá platba) , tj. pravidelný, každý měsíc se opakující, a to:

v kterémkoli bankomatu České spořitelny pomocí volby PŘÍKAZY K ÚHRADĚ (platby) – při zadávání příkazu postup- ně vyplňujte požadované údaje tak, jak se na obrazovce bankomatu objevují:

HLAVNÍ MENU

VYBERTE SI Z NABÍDKY

ZŮSTATEK

VÝBĚR

HOTOVOSTI

DOBÍJENÍ

OSOBNÍ MENU

ZMĚNA PINU

 

PŘÍKAZY

aktivace

K ÚHRADĚ

karty

na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR.

Pokud si celou dávku přejete převádět na jiný účet hned po jejím připsání, nastavíte si tuto službu na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR. V takovém případě nezadáváte ani pevné datum ani částku, vše je dáno termínem výplaty a výší dávky. Tímto způsobem si můžete na úřadu práce zadat jednorázový

a opakovaný převod (platbu).

Zadání trvalého příkazu

Při zadávání postupujte podle pokynů na obrazovce.

trvalý příkaz k úhradě

Zadejte prosím

Částku

Údaje potvrzujte klávesou OK

Částka

0,00

Včetně haléřů

zpět

ok

trvalý příkaz k úhradě

Zadejte prosím Den splatnosti

Údaje potvrzujte klávesou OK Periodicita Každý měsíc

Den splatnosti

00

 

 

1.–28. den

 

 

 

0 – poslední den měsíce

 

Účinnost od 00.00.0000

zpět

Platnost do 00.00.0000

 

data ve tvaru ddmmrrrr

ok

(den měsíc rok)

00000000 – neomezeně

 

Do kolonky DEN SPLATNOSTI vyplníte číslo od 1 do 28 podle toho, kolikátý den v měsíci chcete, aby byly peníze z účtu odeslány. Jestliže požadujete, aby peníze odcházely vždy poslední den v měsíci (tj, podle určitého konkrétního měsíce 28., 29., 30., nebo 31.), napíšete do kolonky 0.

Do kolonky ÚČINNOST OD doplňte den, odkdy má trvalý příkaz platit.

V kolonce PLATNOST DO je třeba uvést, dokdy mají peníze pravidelně z účtu odcházet. Pokud necháte pole s předna- stavenými nulami, trvalý příkaz se bude provádět, dokud jej nezrušíte.

Jak zjistím, kolik peněz mi na kartě zbývá?

Dozvíte se to v bankomatu České spořitelny. Postupujte stejně, jako když si jdete vybrat peníze, ale místo VÝBĚR HOTOVOSTI zvolte ZŮSTATEK. Kolik peněz můžete prostřednictvím karty ještě použít, uvidíte také na stvrzence z bankomatu.

HLAVNÍ MENU

VYBERTE SI Z NABÍDKY

ZŮSTATEK

VÝBĚR

HOTOVOSTI

DOBÍJENÍ

OSOBNÍ MENU

ZMĚNA PINU

 

PŘÍKAZY

aktivace

K ÚHRADĚ

karty

Zůstatek na účtu vám řeknou také v kon- taktním centru pro sKartu na telefonu

k platební funkci sKarty – a pak volte č. 1 – dotaz na zůstatek platebního účtu (budete potřebovat bezpečnostní heslo).

Můžete si zde vyřídit i zasílání zůstatkových SMS zpráv za cenu dle sazebníku.

Zůstatek a transakční historii zjistíte také po přihlášení na portál www.skarta.cz.

Bezpečné zacházení s kartou

Platby kartou jsou naprosto bezpečné, přesto buďte při jejím používání opatrní. Doporučujeme vám dodržovat následující pravidla:

!

Karta je pouze vaše, nenechávejte ji z dohledu.

PIN nikomu neříkejte a v žádném případě ho nepište na kartu ani ho neukládejte v blízkosti karty.

Zásadně nereagujte na e-mailové či telefonické požadavky na sdělení údajů o platební kartě (číslo karty, platnost a PIN).

Na co je třeba dávat pozor při výběru hotovosti

z bankomatu?

1 Nikdy vás nesmí rušit neznámá osoba .

2 PIN zadávejte pouze na klávesnici bankomatu , nikdy ne na zařízení

u vstupních dveří samoobslužné zóny, kde je bankomat umístěn.

3 Zkontrolujte, zda vstupní otvor pro vložení karty nenese známky manipu- lace nebo poškození.

4 Při zadávání PIN zakryjte klávesnici rukou , aby nikdo neměl možnost číslo odpozorovat.

5 Pokud by vám bankomat z jakéhokoli důvodu kartu nevrátil, ihned zavolejte na telefonní číslo uvedené na banko- matu, případně se obraťte na kontakt- ní centrum pro sKartu (800 000 000).

Na co je třeba dávat pozor při placení kartou

v obchodech?

1 Na dokladu o zaplacení a na účtence vždy pečlivě zkontrolujte datum, částku a označení prodejny.

2 Dávejte pozor, zda personál prodejny neodchází s kartou do zázemí nebo s ní nezachází nezvyklým způsobem.

3 Schovávejte si doklady o zaplacení pro případné reklamace.

Co dělat při ztrátě nebo krádeži karty?

Pokud zjistíte, že jste kartu ztratili nebo vám byla ukradena, okamžitě ji nechte zablokovat, abyste zabránili jejímu zneužití. Zavolejte na kontaktní centrum pro sKartu 800 000 000, kde s vámi operátor domluví vše potřebné. Od okamžiku zablokování karty přebírá veškerou zodpovědnost za její zneužití banka.

Na vaši žádost, zadanou prostřednictvím kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR, vám za poplatek vydáme náhradní kartu s jiným číslem a s jiným PIN. Tato karta bude mít i novou 4letou platnost.

Kontaktní centrum pro sKartu

800 000 000

Co by vás o kartě ještě mohlo zajímat?

Dobíjení kreditu mobilního telefonu

V bankomatu České spořitelny si můžete také dobít kredit mobilního telefonu společ- ností Telefónica O2, Vodafone a T-Mobile. Dobíjení je bezplatné. Během několika minut vám mobilní operátor pošle SMS potvrzující dobití kreditu. Pro tuto službu je určena samostatná volba DOBÍJENÍ.

HLAVNÍ MENU

VYBERTE SI Z NABÍDKY

ZŮSTATEK

VÝBĚR

HOTOVOSTI

DOBÍJENÍ

OSOBNÍ MENU

ZMĚNA PINU

 

PŘÍKAZY

aktivace

K ÚHRADĚ

karty

Platnost karty

Doba platnosti je 4 roky a je uvedena

na kartě. Před jejím uplynutím vám bude na žádost úřadu práce vydána karta nová, pokud na ni máte nárok.

Poškozená

nebo nefunkční karta

Jestliže vaše karta nefunguje nebo

je nějakým způsobem poškozena, můžete prostřednictvím kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR požádat o vydání náhradní karty.

Hesla a kódy

PIN: 4místný kód, který chrání kartu před jejím zneužitím. Držiteli karty přijde v samostatné zásilce poštou.

Bezpečnostní heslo: 8místné číselné heslo, které slouží pro přihlášení

na portál www.skarta.cz a pro ověření při komunikaci s kontaktním centrem pro sKartu. Toto heslo najdete ve stejné zásilce jako PIN. Po prvním přihlášení na www.skarta.cz budete vyzváni

k jeho změně.

Identifikační číslo: 16místné číslo uvedené na zadní straně karty. Budete se jím přihlašovat na portál www.skarta.cz a identifikovat v systému Úřadu práce ČR.

Heslo a PUK k autentizační funkci:

je to 4místné a 8místné číslo. V budouc- nu umožní držiteli karty provádět činnos- ti spojené s veřejnou správou z domova.

Toto heslo je uvedeno na nosiči karty, na kterém byla karta nalepena.

Reklamace

Pokud najdete na výpise transakci, kterou jste neprovedli, okamžitě ji reklamujte

v kontaktním centru pro sKartu 800 000 000 nebo v kterékoli pobočce České spořitelny.

!

Reklamaci můžete podat nejpozději do 13 měsíců od data transakce.

Portál

www.skarta.cz

Jaké informace zde najdete

Na webových stránkách www.skarta.cz najdete:

obecné informace o sKartě a sociálních dávkách,

návody a odpovědi na časté otázky, kontakty.

Na hlavní stránce se můžete přihlásit na svůj účet k sKartě a podívat se na zá- kladní informace o kartě i účtu.

Najdete tu zůstatky na účtu, přehled transakcí, které jste s kartou provedli, nebo informaci o stavu své karty.

Přihlášení na účet k sKartě

Abyste se mohli podívat na informace o své kartě, musíte se na portál přihlásit.

Budete potřebovat:

identifikační číslo – je to 16místné číslo na zadní straně vaší sKarty,

bezpečnostní heslo – to je 8místné číslo, které je uvedeno ve stejné zásilce jako PIN. Při přihlašování budete vyzváni

k zadání 4 pozic z tohoto hesla. Při prvním přihlášení vás systém vyzve

ke změně hesla. To pak budete používat pro další přihlašování.

Na zadání bezpečnostních údajů máte pouze 5 pokusů. Pokud pětkrát po sobě zadáte nesprávné bezpečnostní heslo, dojde k zablokování přístupu. O zaslání nového hesla můžete požádat na kon- taktním pracovišti Úřadu práce ČR.

Kdy jít na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR

Na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR vám pomohou, když:

ztratíte PIN nebo bezpečnostní heslo a budete potřebovat nové;

budete chtít zapsat změnu osobních údajů (nové příjmení, adresu, číslo občanského průkazu atd.);

chcete nastavit nebo zrušit zasílání výpisů z účtu (při zasílání si hradíte pouze poštovné);

žádáte o vydání náhradní karty; vás zajímají informace o sKartě;

chcete vědět víc o dávkách a jejich čerpání prostřednictvím karty.

Důležitá telefonní čísla a kontakty

Kontaktní centrum pro sKartu

8 0 0 0 0 0 0 0 0

Pokud máte ke kartě jakékoli dotazy, je vám nepřetržitě k dispozici služba na telefonním čísle 800 000 000.

Na toto číslo volejte, když chcete

zablokovat kartu,

zjistit zůstatek na účtu,

obecné informace k platební funkci sKarty,

uplatnit reklamaci (v návaznosti na sKartu a platební účet),

požádat o zasílání zůstatkových sms zpráv za cenu dle sazebníku.

!

Někdy je vyžadováno ověření volajícího pomocí identifikačního čísla (16místné číslo uvedené na zadní straně karty) a bezpečnostního hesla (je uvedeno ve stejné zásilce jako PIN).

Centrum je vám k dispozici od pondělí do pátku v době mezi 8. a 20. hodinou.

Základní přehled dávek

Dávky státní sociální podpory

Přídavek na dítě – peníze pro rodiny

s dětmi, které náklady spojené s výchovou a výživou dětí nemohou hradit z vlastních zdrojů. Nárok na tuto dávku vznikne, pokud celkový příjem rodiny nedosahuje 2,4násobku jejího životního minima, které závisí na počtu členů rodiny.

Rodičovský příspěvek – může ho dostat rodič, který „na plný úvazek“ pečuje

o své dítě. Výše této dávky je pevně stanovena na 220 tisíc korun celkem. Je však na rodiči, jak dlouho bude chtít příspěvek pobírat.

Příspěvek na bydlení – peníze z této dávky jsou určené výlučně na bydlení. Nárok na dávku mají ti, jejichž náklady na bydlení jsou vyšší než třetina jejich příjmu.

Dávky pěstounské péče – jde celkem o čtyři různé dávky, které mají náhrad- ním rodičům ulehčit péči o svěřené děti. Pěstouni mají nárok i na zvláštní odměnu za to, že adoptují dítě.

Porodné – rodiny s nízkým příjmem mají nárok na tuto jednorázovou dávku ve výši 13 000 až 19 500 korun podle počtu dětí. Porodné se vyplácí jen za první dítě.

Pohřebné – je to dávka, která pomáhá hradit náklady na pohřeb. Pohřebné náleží tomu, kdo vypravil pohřeb nezao- patřenému dítěti nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte. Tato dávka je v jednotné výši 5 000 korun.

Příspěvek na péči

Tuto dávku dostávají lidé, kteří se o sebe nemohou postarat a potřebují pomoc někoho jiného. Peníze dostává ten,

o koho je pečováno.

Dávky pro zdravotně postižené

Příspěvek na mobilitu – dávka určená zdravotně postiženým, kteří mají problém s pohybem či orientací.

Příspěvek na zvláštní pomůcky – jedno- rázová dávka na nákup pomůcek, které postižení potřebují k životu. Vyžaduje se spoluúčast příjemce dávky.

Dávky v hmotné nouzi

Příspěvek na živobytí – řeší nedosta- tečný příjem jednotlivců a jejich rodin. Slouží k financování základních životních potřeb (nákup potravin, hygienických potřeb a podobného zboží).

Doplatek na bydlení – pokud na bydlení nestačí ani příspěvek na živobytí a pří- spěvek na bydlení (viz výše), vzniká nárok na doplatek na bydlení. Na jiný účel se takto získané peníze použít nesmějí.

Mimořádná okamžitá pomoc – pro případy živelních pohrom a dalších nepříjemných životních situací, které člověk vlastními silami nezvládne.